Νυχτερίδα (Ρινόλοφος)

Η νυχτερίδα με το επιστημονικό όνομα “RHINOLOPHOUS EURYALE” (ρινόλοφος- λοφίο στη μύτη)  είναι ένα σπάνιο είδος νυχτερίδας που τρέφεται αποκλειστικά με φρούτα.

Είναι αξιοσημείωτο πως έχει εντοπιστεί πρόσφατα σε σπηλιά στη Στενή ένας μικρός αριθμός γύρω στις πενήντα (50) νυχτερίδες.